2013-09-18 Maktens signaler – Om stil i politiken

Barbro Hedvall är en engagerad samhällsdebattör. Hon har  varit ledarskribent och har skrivit om politik i Expressen och Dagens Nyheter samt medverkat i radio och TV. Hon har även varit politiskt sakkunnig vid  Arbetsmarknads- och Utbildningsdepartementen och har skrivit flera böcker, bland annat “Vår rättmätiga plats: om kvinnornas kamp för rösträtt”.

Arrangörer är Brösarps Kulturförening i samverkan med Brösarps Gästgifveri & Spa.