Reviderad byaplan 2012-12-09

Här är den reviderade Byaplanen. Vi har på uppmaning av Tomelilla kommun yttrat oss i deras  arbete med översiktsplanen och sänt in denna version den 10 december med en vädjan att få komplettera med den fastställda versionen efter Byagillets årsmöte som kommer att hållas i februari 2013.

Byaplan 2012-12-09 (PDF)