Brösarps backar

Brösarps backar – en annorlunda värld

Brösarps backar är för många själva sinnebilden av Österlen. Här blommar gullvivorna och här tuffar ångtåget genom det böljande landskapet. Vyerna är vidunderliga med milsvid utsikt över Verkeåns dalgång. De mest kända backarna är de södra och norra, men den som ser sig runt upptäcker snart att backlandskapet omgärdar hela byn i alla väderstreck. Backarna är avlagringar från senaste istiden och är i själva verket det sista utsprånget av Linderödsåsens högplatå som här så sakteliga krackelerar ut i Hanöbukten. Brösarps backar är inte bara porten till Österlen utan även en del av Verkeåns naturreservat, ett av södra Sveriges största.

Brösarps södra backar

Frimärke från 1978 med motiv från Carl von Linnés resa.
Frimärke från 1978 med motiv från Carl von Linnés skånska resa.

De mest kända och besökta backarna är de södra. I maj blommar gullvivorna i gult, men här finns också andra växter som sätter färg på backarna, som backsippa, trift, gullusern, mandelblom och backtimjan. Stanna gärna för en fikapaus eller en stunds reflektion på backarna. Här finns en rastplats med toalett och fikabord. En rastplats som 2007 utnämndes till ”Skånes bästa” av Motormännen. Norr om väg 9 korsas Brösarps södra backar av Backaleden.

Brösarps norra backar

De norra backarna är större och fler, och anses mer majestätiska. De byggs upp av mäktiga sand- och modominerade kalkhaltiga avlagringar från istiden. När hösten närmar sig och ljungen blommar blixtrar backarna i ett böljande lila hav. Vegetationen har gräsheds- och sandstäppskaraktär och här trivs bland annat sandnejlika, sandlilja och hedblomster. På 1920- och 1950-talet planterades många områden med tall i östra Skåne, vilket förändrade det böljande landskapet som förr var helt trädlöst. De norra backarna har efterhand återförts till öppen betesmark. Härifrån sträcker sig utsikten österut mot Hanöbukten och söderut över Verkeåns dalgång. En klar dag går det att se fyra kyrktorn härifrån, och rentav till Bornholm sägs det om det är en riktigt klar dag. Vintertid bjuder de norra backarna på fjällkänsla och förvandlas till ett Eldorado för pulkafantaster och längdskidåkare.

Nangijala

Under sin skånska resa 1749 passerade Carl von Linné genom Brösarps backar. Men det är en annan person som i högre grad bidrog till att göra Brösarps backar kända över hela landet; prins Eugen, målarprinsen. Hans oljemålningar fångade inte bara backarna utan även molnbildningar och det ”sydländska ljuset”. En gång i tiden fanns storstilade planer på golfbanor, skidbackar och diverse fritidsanläggningar i Brösarps backar. Detta inspirerade Hasse och Tage att göra filmen Äppelkriget. Några år senare blev backarna kuliss när Astrid Lindgrens Bröderna Lejonhjärta spelades in. Källagårdens äppelodlingar fick agera Körsbärsdalen och området blev en del av Nangijala tillsammans med backarna bredvid. Därefter blev Brösarps backar ”Bregottfabriken” med svenska folket genom Arlas reklamkampanjer under flera år.

Brösarps backar är en del av Verkeåns naturreservat. Läs mer om reservatet och dess föreskrifter hos Länsstyrelsen.