Bödelns hus

När bödeln kom till bygden är det här han ska ha bott. Senast var det dock Vispakitta.

När bödeln kom till bygden är det här han ska ha bott. Senast var det dock Vispakitta.