Hockeyderby 2013 Daniel Ekberg

Ideella krafter blåste liv i den gamla traditionen med hockeyderbyn mellan grannbyarna Brösarp och Maglehem. Foto: Daniel Ekberg

Ideella krafter blåste liv i den gamla traditionen med hockeyderbyn mellan grannbyarna Brösarp och Maglehem. Foto: Daniel Ekberg